Աստծո հետ ունեցած փոխհարաբերություններն անհնար են առանց Աստծո ճանաչողության

1900
Wooden crucifix on open bible

Սուրբ Գիրքը՝ այսինքն Աստվածաշունչը, պարունակում է անհրաժեշտ ամբողջ տեղեկատվությունը Ամենակարող և Հզոր Աստծո՝ մեր Արաչի մասին:

Հաճախ, մարդիկ կարդալով Աստվածաշունչը, չեն կարողանում հասկանալ ոչ Աստծուն, ոչ էլ ամբողջական հավատի և այն կիրառելու մասին: Աստվածաշունչը գրվել տարբեր ժամանակներում՝ տարբեր մարդկանց կողմից:
Սիրելի բարեկամ, եթե ուզում ես հասկանալ Աստծո սիրտը, իմանալ Նրա մտքերն ու ծրագրերը, քեզ անհրաժեշտ է ճանաչել Սուրբ Հոգուն: Կարդալով Աստվածաշունչը, խնդիր Նրան օգնել քեզ հասկանալ Աստծո էությունը, և քեզ համար բացել Աստվածաշնչի անգին գանձերը:

Միջազգային աստվածաշնչյան քոլեջ

Մեկնաբանություններ