Հարանվանություններ

Բողոքականների հարանվանությունները

Ներկայումս աշխարհում առավել տարածված են բողոքականության հետևյալ ճյուղերը՝

Ավետարանականներ, այդ թվում՝ խարիզմատներ,

Հիսունականներ (հոգեգալստականներ, ավետարանական հավատի քրիստոնյաներ),

Մկրտականներ,

Լյութերականներ,

Երիցականներ,

Մեթոդիստներ,

Անգլիկան եկեղեցի և այլն: