Ի՞նչ կա Աստվածաշնչում

834

Ավետարանիչը. Դու գիտե՞ս, թե ինչ կա Աստվածաշնչի մեջ։

Փոքրիկ աղջիկը. Այո, կարծում եմ գիտեմ։

Ավետարանիչը. Իրո՞ք գիտես։ Պատմի’ր։

Փոքրիկ աղջիկը. Լավ։ Այնտեղ իմ եղբոր ընկերուհու նկարն է և գազի վճարման անդորագիրը։

Մեկնաբանություններ