Հակոբոս 1:12

231
James 1:12

Երանելի է այն մարդը, որ դիմանում է փորձություններին, քանի որ եթե փորձվելուց հետո ընտիր համարվի, ստանալու է կենաց պսակը, որ ՏԵՐԸ խոստացավ Իրեն սիրողներին:

Մեկնաբանություններ