Հավատարիմ Աստվածը. Երկրորդ Օրինաց 7.9

283

Եւ իմացի՛ր, որ քո ՏԵՐ Աստվածն է Աստված՝ հավատարիմ Աստվածը, որ Իրեն սիրողների եւ Իր պատվիրանքները պահողների համար մինչեւ հազար ազգը ուխտ ու ողորմություն է պահում։
Երկրորդ Օրինաց 7.9

Մեկնաբանություններ