Մատթեոս 10։32

186

Ով Ինձ դավանի մարդկանց առջև, Ես էլ կդավանեմ նրան Իմ Հոր առջև, որ երկնքում է:

Մեկնաբանություններ