Մարտին Լյութեր

301

Քրիստոնյա լինել առանց աղոթքի նույնքան անհնար է, որքան ապրելն առանց շնչելու:

Մեկնաբանություններ