Ռոբերտ Ասրյան

495

«Առանց Սուրբ Հոգու ներգործության անկարելի է պատկերացնել որևէ քրիստոնյայի հոգևոր կյանքը». վերապատվելի Ռոբերտ Ասրյան:

Մեկնաբանություններ