Ռուբիկ Թումանյան

166

Ամենամեծ ազատությունը, որ գալիս է քրիստոնյայի կյանքում փրկվելուց հետո, ունայնություններից ազատվելն է։

Մեկնաբանություններ