Ռուբիկ Թումանյան

200

Ամենամեծ ազատությունը, որ գալիս է քրիստոնյայի կյանքում փրկվելուց հետո, ունայնություններից ազատվելն է։

Մեկնաբանություններ