Սաղմոս 139:14

876
Psalm 139:14

Փառաբանելու եմ Քեզ, քանի որ ահավոր ու հրաշալի կերպով ստեղծվեցի: Քո գործերը զարմանալի են, ու իմ անձը դա լավ գիտե:

Մեկնաբանություններ