Սաղմոս 141:8

390

Սակայն իմ աչքերը դեպի Քեզ են ուղղված, ո՜վ ՏԵՐ Աստված, Քեզ եմ հուսացել, իմ անձն անտեր-անտիրական, անապավեն մի՛ թողնիր:

Մեկնաբանություններ