Սաղմոս 91․10-11

866

Քեզ չար բան չի հասնի, եւ նեղություն չի մոտենա քո բնակարանին, քանի որ Իր հրեշտակներին պատվիրել է, որ քո բոլոր ճանապարհներում քեզ պահպանեն։

Մեկնաբանություններ