Հիսուսին անձնապես ճանաչելու հրավեր-աղոթք

1796

Մեկնաբանություններ