Հիսուսին անձնապես ճանաչելու հրավեր-աղոթք

1909

Մեկնաբանություններ