Առողջության սահմանումը

278

Մարմնի, հոգու և շնչի կատարյալ առողջության կայուն վիճակ, վիճակ, որտեղ բացակայում է ամեն տեսակ ցավ, հիվանդություն կամ վնասվածք:

Բժշկության սահմանումը: «Բժշկել» նշանակում է վերականգնել սկզբնական կատարյալ առողջ, մաքուր և ամբողջական վիճակը, բժշկել, հոգ տանել, լիովին ազատել հիվանդության հետևանքներից կամ հեռացնել վնասվածքը: Բժշկությունն աստվածային պարգև է, կատարելության հասնելու գործընթաց:

Միջազգային աստվածաշնչյան համալսարան

Մեկնաբանություններ