Աղոթքը անկեղծ զրույց է Աստծո հետ

708

Աղօթքը մտերիմ եւ անկեղծ խօսակցութիւնն է Աստուծոյ հետ.

Կապն է արարածին՝ Արարիչին հետ, դէմ առ դէմ, սրտէ սիրտ,
Բարեկա՛մ, բա՛ց սիրտդ Աստուծոյ, պատմէ՛ տառապանքներդ,
Աղօթէ՛ հաւատքով և սիրով, առանց յոգնելու և յուսահատելու,
Երկնաւոր Հայրդ պիտի կատարէ փափաքդ և պիտի օրհնէ քեզ: Ամէն:

Հայր Անտոն Ադամյան

Մեկնաբանություններ