Դիւանագիտութեան յաղթանակը ժամանակաւոր է. ճշմարտութեանը` յաւիտենական …

145

ՈՂՋՈ՜ՅՆ քեզ, ո՜վ մարդկութիւն,ազգեր համայն աշխարհի, եւ դուք մանաւանդ, հզօր պետութիւններ, որ աշխարհի նժարին հետ այնքան դիւրին կը խաղաք ձեր շահի եւ ձեզի յատուկ խաղի օրէնքներուն համաձայն:
Գիտեմ, շատ հարցեր ունիք, որոնք կը տագնապեցնեն ձեզ: Բայց պատճա՞ռ են կամաւորապէս լուռ մնալու կամ դիտաւորեալ կերպով քօղարկելու պատմականօրէն ճշմարտուած, այժմէականօրէն արիւնող վէրքը մեր ժողովուրդին, ոտնակոխումը մարդկային իրաւունքներուն, որոնց անունով այնքա՜ն կը խօսիք, Հելսինքիի մէջ դաշինք կը կնքէք: Ինչո՞ւ համար են Միացեայ Ազգերու Ուխտը, Ցեղասպանութիւնը սահմանող եւ դատապարտող Միջազգային Յայտարարութիւնը, երբ փաստօրէն ձեզմէ ոմանք կը մերժեն, ոմանք կը դժկամին, եւ քիչեր միայն կը համարձակին ճանչնալ այդ իրաւունքներուն կապտումը մեր նկատմամբ, Թուրքիոյ կողմէ գործուած ցեղասպանութեան պարագային:

Դիւանագիտութիւն եւ ճշմարտութիւն առհասարակ եղբայր չեն իրարու: Լաւ գիտենք այդ: Բայց գիտենք նաեւ, որ ճշմարտութիւնը, ի վերջոյ, կը յաղթէ: Դիւանագիտութեան յաղթանակը ժամանակաւոր է. ճշմարտութեանը` յաւիտենական: Առաջինը յարաբերական է. երկրորդը` տոկուն եւ տեւական: 1915-ի Տէր Զօրի օրերուն ոչ ոք կրնար մտածել, որ 1918-ի Սարտարապատով կրնար փրկուիլ Հայաստանի մէկ կարեւոր մասը…: Դիւանագիտական խաղի օրէնքներուն մէջ չէր նախատեսուած այդ: Բայց եղա՛ւ, ճշմարտութիւնը եւ արդարութիւնը յաղթեցին «մեր քաջ որդւոց սուրբ արիւնով»: Ճշմարտութիւնը, երբ հաւատքով սնանի, յոյսով Ճրագուի եւ սէրով ճառագայթէ` անպայմա՛ն կը յաղթանակէ: Այս է աստուածային իմաստութիւնը` մարդկութեան եւ հայութեան կեանքին մէջ ճշմարտուած եւ մի՜շտ ճշմարտելի:

Կը հաւատամ, որ աշխարհին անիւը օր մը այնպէս կը դառնայ, որ այսօրուան ուրացողները վաղը պիտի ամչնան, իսկ այսօրուան ընդունողներն ու համակրողները վաղը պիտի հրճուին:
Մինչ այդ մենք անշեղ պիտի քալենք ճշմարտութեան ճամբայէն…:

24 Ապրիլ, 1985
Պուրճ-Համուտ

Եօթը ողջոյն նահատակաց եօթանասնամեակին
Հոգեմտաւոր Ճառագայթումներ
Գարեգին Ա Կաթաղիկոս Ամենայն Հայոց

(լուսանկար. Վեհափառը Համայն Ռուսիո պատրիարքի հետ Ծիծեռնակաբերդում)

Մեկնաբանություններ