Հոգնե՞լ եք

212

Հոգնե՞լ էք այն ամենից ինչ կատարվում է աշխարհում: Այն բեռը, որ մենք կրում ենք միայնակ, շատ ծանր է: Բայց հանգիստ ու խաղաղություն իրականում կա: Ու դա կարող ենք սովորել միայն ու միայն Աստուծո Որդուց:

Տեր Հիսուսն ասաց.

«Եկէ՛ք ինձ մօտ, բոլոր հոգնածներդ ու բեռնաւորուածներդ, եւ ես ձեզ կը հանգստացնեմ։ Իմ լուծը ձեր վրայ վերցրէ՛ք եւ ՍՈՎՈՐԵՑԷ՛Ք ինձնից, որ հեզ եմ եւ սրտով խոնարհ. եւ ձեզ համար ՀԱՆԳԻՍՏ պիտի գտնէք, որովհետեւ իմ լուծը քաղցր է եւ իմ բեռը՝ թեթեւ»։ (Մտթ.11:28-30):

Մի վախեցեք, այլ սովորեք Քրիստոսից, ու քաոսը ձեր չի մոտենա:

Արմեն Հարեյան

Մեկնաբանություններ