Ի՞նչ նշանակություն ունի այն հանգամանքը, թե արդյոք Աստվա՞ծ է ստեղծել աշխարհը, թե այն գոյացել է ինքնիրեն

310

Դրանից են կախված մեր աշխարհայացքի ձևավորումը և իրերի ու երևույթների գնահատումն ու իմաստավորումը:

«Տիրոջն է երկիրն իր ամբողջությամբ, աշխարհն իր բոլոր բնակիչներով: Հրա հիմքերն անձամբ գցեց ծովի վրա և գետերի վրա հաստատեց»:Սաղմոս 24:1-2

Մեկնաբանություններ