Ջոն Բիվեր

214

Աղոթքը երկխոսություն է, ոչ՝ մենախոսություն։

Մեկնաբանություններ