Ջոն Բիվեր

181

Աղոթքը երկխոսություն է, ոչ՝ մենախոսություն։

Մեկնաբանություններ