Կարդանք, երկրպագենք, խնդրենք. Օր հինգերորդ

367

«Նոր Սերունդ» եկեղեցու կայքը գրում է․

Այլակերպության և Աստծո փառքի տարում պետք է փոխվեն մեր սրտերը, պետք է փոխվենք մենք:

Փոխվելու համար նախ պետք է գնահատենք ինքներս մեզ, տեսնենք մեր արտացոլանքը հայելու մեջ և տեսնենք Աստծո փառքը որպես իդեալ, որպես նպատակ, որպես փարոս: Պետք է ինքներս մեզ համեմատենք Տիրոջ հետ և ձգտենք նմանվել Նրան: Դա հնարավոր է, եթե.

1. Կարդանք Աստծո Խոսքը,

2. Երկրպագենք Տիրոջը,

3. Խնդրենք Սուրբ Հոգուն, որ ցույց տա մեզ Աստծո փառքը և փոխի մեր սրտերը:

Մենք պետք է պատրաստ լինենք փոխվելուն:

Եթե տեսնենք միայն մեզ ու չտեսնենք Տիրոջ փառքը, ապա կգա ինքնադատապարտություն:

Մենք նման ենք չտաշված քարի: Աստված ուզում է մեզ տաշել, մշակել, քանի որ ամեն մեկիս վրա ինչ-որ փոխվելու բան կա: մենք պետք է բաց լինենք Աստծո առաջ, որպեսզի Նա մշակի մեզ, փոխի: Դրա համար պետք է երկրպագել ու սպասել Սուրբ Հոգու ներգործությանը:

Աղբյուր՝ newgeneration.am

Մեկնաբանություններ