Ա Պետրոս 1․22բ

448

Մաքուր սրտով իրար սերտ սիրեցե՛ք։

Ա Պետրոս 1․22բ

Մեկնաբանություններ