Փիլիպպեցիս 4․ 19

431

Բայց իմ Աստվածը պիտի լրացնի ձեր ամեն կարոտությունն իր հարստության չափովը՝ փառքով Քրիստոս Հիսուսումը։

Մեկնաբանություններ