Փիլիպպեցիս 4․ 19

471

Բայց իմ Աստվածը պիտի լրացնի ձեր ամեն կարոտությունն իր հարստության չափովը՝ փառքով Քրիստոս Հիսուսումը։

Մեկնաբանություններ