Մաթևոս 5.3

242
Matthew 5:3

Երանի՜ հոգով աղքատներին, որ նրանցն է երկնքի թագավորությունը։

Մեկնաբանություններ