Սաղմոս 107:1

327

Գոհությո՛ւն մատուցեք ՏԻՐՈՋԸ, քանի որ բարի է, քանի որ Նրա ողորմությունը հավիտյան է:

Սաղմոս 107:1

Մեկնաբանություններ