Պատրաստեցե՛ք Տիրոջ ճամփան. վեր. Վահան Թութիկյան

1204
Վեր. Վահան Թութիկյան

Հայ Ավետարանական Համաշխարհային Խորհրդի գործադիր տնօրեն, վերապատվելի դոկտոր Վահան Թութիկյանի Սուրբ Ծննդյան ուղերձը։

Սիրելի Գործակիցներ եւ Բարեկամներ,

Պատրաստութիւնը անհրաժեշտ է կեանքի կարեւոր անցուդարձերու եւ հանգրուաններու ընթացքին:

Յիսնակի եղանակին մէջ ենք արդէն: Յիսնակը` Ծնունդի նախորդող քանի մը շաբաթներու հոգեւոր պատրաստութեան, խոկումի, ապաշխարութեան շրջանն է՝ դիմաւորելու Քրիստոսի Ծննդեան Մեծ Դէպքը, զայն մեր կեանքերուն մէջ ընդունելու եւ իր Երկրորդ Գալստեան պատրաստուելու համար:

Այս եղանակը յար եւ նման է Եսայի Մարգարէի կոչին, «Պատրաստեցէ’ք Տիրոջ ճամբան, շտկեցէ’ք Անոր շաւիղները»:

Ս. Ծննդեան պատգամը այն է թէ՝ Աստուած արդէն եկած է մեզի Տէր Յիսուս Քրիստոսով: Մեզի կը մնայ զայն ընդունիլ եւ ուրիշները պատրաստել որ նոյնը ընեն:
Իմ մաղթանքս ու աղօթքս է, որ Յիսնակի այս սուրբ եղանակը՝ դառնայ իրօք հոգեւոր խոստումի, հսկումի եւ զարթօնքի շրջան մը մեզի եւ մեր հոգածութեան յանձնուած հօտերուն: Յայնժամ Ս. Ծնունդը կը դառնայ ճշմարիտ տօնակատարութեան առիթ մը:
Այս առիթով կը մաղթեմ ձեզի օրհնաբեր եւ երջանիկ Ծնունդ մը ձեզի եւ ձեր եկեղեցիներուն:

«Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ, Ձեզի մեզի մեծ աւետիս»:

Վեր. Վահան Յ. Թութիկեան
Գործադիր Տնօրէն ՀԱՀԽ-ի

eca.am

Մեկնաբանություններ