Դու ինձ ճանաչեցնում ես կյանքի ճանապարհը

450

Դու ինձ ճանաչեցնում ես կյանքի ճանապարհը. Քո երեսի առջեւ ուրախությունների լիություն կա, եւ քո աջ կողմը՝ քաղցրություններ՝ հավիտյան։
Սաղմոս 16.11

Մեկնաբանություններ