Հենց սովն էր, որ բացահայտեց իսրայելացիների իրական էությունը. Ռուբիկ Թումանյան

271

Աստված էր Իսրայելին անապատում սոված պահողը, այլ ոչ թե սատանան:

Հենց սովն էր, որ բացահայտեց իսրայելացիների իրական էությունը: Աստված հոգատար Հոր նման խրատում էր Իր զավակներին, որ նրանք սովորեին պահել պատվիրանները, լցվեին Իր հանդեպ սուրբ երկյուղով և երբեք չշեղվեին դեպի փրկություն տանող Իր ճանապարհից:

Ռուբիկ Թումանյան

Մեկնաբանություններ