Որոշումներիս արդյունքը

420

Այն, ինչ ես ինձնից ներկայացնում եմ, հանգամանքների արդյունք չէ:
Դա իմ որոշումների արդյունքն է:
Սթիվեն Քովի

Մեկնաբանություններ