Առաքինի կին ո՞վ կարող է գտնել…

1155

Առաքինի կին ո՞վ կարող է գտնել. նրա գինն ավելի է, քան թե գոհարները։
Առակաց 31.10

Մեկնաբանություններ