Աստված մեզ համար ապավեն է և զորություն

594

1. Աստված մեզ համար ապավեն է և զորություն. նեղությունների մեջ Նա շատ օգնական գտնվեց։ 

2. Սրա համար չենք վախենա

6. Հեթանոսները խռովվեցի և թագավորությունները շարժվեցին. Նա Իր ձայնը տվեց և երկիրը հալվեց։

7. Զորաց Տերը մեզ հետ է. Հակոբի Աստվածը մեզ համար ապաստան է։

8. Եկեք և տեսեք Տիրոջ գործերը, որ ավերմունքներ է անում երկրի վերայ,

9. Որ դադարեցնում է պատերազմները մինչև երկրի ծայրերը. փշրում է աղեղները, կոտրատում է նիզակները, և կառքերը այրում է կրակով։

10. Դադարեցեք եւ ճանաչեցեք, որ Ես եմ Աստուած. բարձր կլինիմ հեթանոսների մէջ. բարձր կլինիմ երկրի վերա։

Սաղմոս 46:1-2,6-10

Մեկնաբանություններ