Եբրայեցիներին 13:8

247
Hebrews 13:8

Հիսուս Քրիստոսը նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան:

Մեկնաբանություններ