Եբրայեցիներին 13:8

171
Hebrews 13:8

Հիսուս Քրիստոսը նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան:

Մեկնաբանություններ