Կարգապահությունը հաղթության մայրն է

845

Կարգապահությունը հաղթության մայրն է։
Ալեքսանդր Սուվորով

Մեկնաբանություններ