Կարգապահությունը հաղթության մայրն է

819

Կարգապահությունը հաղթության մայրն է։
Ալեքսանդր Սուվորով

Մեկնաբանություններ