Կարգապահությունը հաղթության մայրն է

681

Կարգապահությունը հաղթության մայրն է։
Ալեքսանդր Սուվորով

Մեկնաբանություններ