Հավատ՝ մաթեմատիկայում

737
Maths

Մաթեմատիկայի ուսուցիչը.

— Իսկ հիմա ես կապացուցեմ Պյութագորասի թեորեմը:

Մի հավատացյալ տղա տեղից բացականչում է.

— Կարիք չկա, մենք Ձեր խոսքին հավատում ենք:

Մեկնաբանություններ