Հեսու 24:15

660

Բայց ես և իմ տունը ՏԻՐՈՋՆ ենք պաշտելու:

Հեսու 24:15

Մեկնաբանություններ