Հովհաննես 14․ 1

240

Ձեր սրտերը թող չխռովեն. Աստծուն հավատացե՛ք, եւ ինձ հավատացե՛ք։

Մեկնաբանություններ