Մատթեոս 5:8

248
Մատթեոս 5:8

Երանի՜ նրանց, որ սրտով մաքուր են, որովհետև նրանք պիտի տեսնեն Աստծուն:

Մեկնաբանություններ