Նա Է հոգնածին ուժ տվողը…

309

Նա է հոգնածին ուժ տվողը. և Նա կարողություն չունեցողին զորություն է շատացնում: Եսայի 40.29

Մեկնաբանություններ