Նա կգա փառքով…

733

1.Նա Երուսաղեմ մտավ ավանակի վրա նստած, բայց պիտի վերադառնա Սպիտակ ձիու վրա նստած։

2.Այդ օրը միայն Երուսաղեմի բնակիչները տեսան, բայց երկրորդ գալստյան ժամանակ ամեն աչք պիտի տեսնի։

3.Նա Երուսաղեմ մտավ իր աշակերտների և բազմության հետ, այս անգամ կգա իր սուրբերով և հրեշտակներով։

4.Նա Երուսաղեմ մտավ խաչվելու համար որպես ծառա, սակայն պիտի վերադառնա որպես Թագավոր իշխելու համար։

5. Նա Երուսաղեմ մտավ փառաբանությամբ, այս անգամ էլ կվերադառնա փառաբանությամբ։

6.Երբ նա Երուսաղեմ մտավ բոլոր քաղաքը դղրդաց: Նրա երկրորդ գալստյան ժամանակ աշխարհն է դղրդալու։

7. Նրան ընդունեցին որպես մագարե, բայց այս անգամ կընդունեն որպես Տեր և Փրկիչ։

Վազգեն Զոհրաբյան

Մեկնաբանություններ