Սեդեկիա

813

1.Հուդայի վերջին թագավորը (ՔԱ 597-586թթ.)։

Նրան գահ բարձրացրեց Նաբուքոդոնոսոր արքան՝ որպես իր հպատակի։ Երբ Սեդեկիան ըմբոստացավ, Նաբուքոդոնոսորը պաշարեց Երուսաղեմը։ Մի քանի ամիս անց բաբելացիները գրավեցին և կործանեցին այդ քաղաքը։

Սեդեկիային կուրացրին և գերեվարեցին Բաբելոն։
Դ Թգ 24-25, Բ Մն 36.10 շր, Եր 21, 32, 34, 37-39

2.Սուտ մարգարե, որն ապրել է Աքաաբ թագավորի օրոք։
Գ Թգ 22, Բ Մն 18

Աղբյուր՝ biblesociety.am

Մեկնաբանություններ