Շնորհ, ողորմություն եւ խաղաղություն. Ռաֆայել Գրիգորյան

634

«Բայց դու երբոր աղօթք անես, մտիր քո սենեակը եւ դուռդ փակած աղօթք արա դէպի քո Հայրը, որ ծածուկումն է. Եւ քո Հայրն՝ որ ծածուկ տեղը տեսնում է, յայտնապէս կ’հատուցանէ քեզ». Մատթեոս 6.6։

Աստծո հետ առանձնանալը մեծագույն օրհնություն է…
Վեր. Ռաֆայել Գրիգորյանի հովվական ուղերձն Ավետարանական հավատքի եկեղեցիների ընտանիքին:

Մեկնաբանություններ