Քննություն

2075

Քննություն Աստվածաբանական համալսարանում:

Դասախոսը հարցնում է ուսանողին.
-Ո՞րն էր այն միակ պատվիրանը, որ Աստված տվեց Ադամին ու Եվային մինչև մեղանչումը։

Ուսանողը կմկմալով պատասխանում է.
-Աճեցեք և շատացեք…

Քնություն ընդունողը՝ հազիվ իրեն զսպելով.
-Ինչպե՞ս, ինչպե՞ս…

Ուսանողը, ավելի կմկմալով.
-Երեսիդ քրտինքով…

Մեկնաբանություններ