5 զգեստ, որ պետք է կրի քրիստոնյան

931

Սիրելինե՛ր, ամեն առավոտյան մենք մտածում եք ինչ հագնել, տանից դուրս գալ:

Ահա Պողոս Առաքյալը ասում է՝ ինչ հագնել: Գեղեցիկ հանդերձներ են, որ երբեք չեն հնանում և իրենց տեսքը գցում, այլ ընդհակառակը՝ ընթացքում ավելի են գեղեցկանում…

Կողոսացիս 3.12. «Ուրեմն հագէք՝ ինչպէս Աստուծոյ ընտրուածներ՝ սուրբեր եւ սիրելիներ՝ ողորմասիրտ գթածութիւն, քաղցրութիւն, խոնարհութիւն, հեզութիւն, երկայնմտութիւն»:

1) ողորմասիրտ գթածութիւն
2) քաղցրութիւն
3) խոնարհութիւն
4) հեզութիւն
5) երկայնմտութիւն…

Սևակ Առաքելյան

Մեկնաբանություններ