Ըստ Աստծո Խոսքի. Ջոն Բիվեր

857

Մի՛ մեկնաբանեք Աստծո Խոսքը ձեր փորձառության տեսանկյունից: Մեկնաբանե՛ք ձեր փորձառությունը` ելնելով Աստծո Խոսքից։ Ջոն Բիվեր

Մեկնաբանություններ