Անեծքը գալիս է մեղքի պատճառով

749

Մեզ համար շատ կարևոր է հասկանալ մեղքի, անեծքի և փոխանցված անեծքի միջև եղած կապը:

Մեղքը հետևանք է թողնում ինչպես վերածնված հավատացյալի, այնպես էլ մեղավորի կյանքի վրա: Սակայն ի տարբերություն մեղավորի, վերածնված մարդը ներվում է, իսկ մեղքի հոգևոր հետևանքները հեռացվում են խոստովանության և ապաշխարության միջոցով:

Անհավատ մարդու կյանքում, ով դեռևս ապրում է անեծքի տակ, կարող է արձակվել դիվական անեծք: Դա կարող է անել մեկ այլ անհավատը և անեծքը կսկսի գործել: Սակայն անհավատի՝ վերածնված հավատացյալին ուղղված անեծքը աղդեցություն չի ունենա վերջինիս կյանքում (Գաղ.3:13):

Հավատացյալը կարող է իր կյանքում անեծքի պտուղ ստանալ սեփական մեղքի պատճառով: Հիշեք՝ մեղքը, որից չեն ազատվել, կարող է անեծքի պտուղ բերել:
Ամեն դեպքում, ցանկացած տեսակի մարմնավոր կյանքը համարվում է դիվական ազդեցության համար անեծքի հրավեր (Հռոմ.8:13):

Ուշադրություն դարձրեք, որ անեծքը, դիվական ազդեցությունը, որից չեն ազատվել, կարող է փոխանցվել սերնդեսերունդ՝ որպես սատանայական թագավորության ժառանգություն:

Մեղքը դուռ է բացում դիվական ազդեցության համար.

Միջազգային աստվածաշնչյան համալսարան

Մեկնաբանություններ