Բարեխոսության սահմանումը. Սամվել Նավոյան

576

 Բարեխոսության սահմանումը.

 1. Համաձայն Վեբսթերի բառարանի` բարեխոսությունը`
 • մեջտեղում քայլելն է,
 • հարաբերություններին խառնվելն է,
 • կողմերի միջև գործելն է` նրանց հաշտեցնելու նպատակով,
 • միջնորդություն է.

2. Իր հերթին միջնորդությունը`

 • երկու հակադրությունների միջև գտնվելն է,
 • երկու կողմերի հարաբերություններին խառնվելն է` յուրաքանչյուր կողմի համար բարեկամի իրավունքներով,
 • տարբեր դիրքեր ունեցող մարդկանց հաշտեցնելու նպատակով բանակցությունների վարումն է.
 • բարեխոսություն է.

3. Ամենօրյա կյանքում բարեխոսությունը տեղի է ունենում`

 • փաստաբանների կողմից իրենց հաճախորդների համար դատարաններում,
 • բանակցությունների սեղանի շուրջ, երբ իրավաբանները ներկայացնում են կողմերից մեկին` մյուսին,
 • գործարար հանդիպումներում, երբ մասնագետները մի կողմին ներկայացնում են մյուսին.

4. Բարեխոսությունը`

 • պատվիրակում է,
 • հանգում է ներկայացուցչությանը,
 • կրկին անգամ մատուցում է,
 • պաշտպանություն է.

Աղբյուր` apologetics.am

Մեկնաբանություններ