Եթէ քարոզում ես Յիսուսին, Նա փափկացնում է կարծրացած սրտերը։

816

Եթէ քարոզում ես Յիսուսին, Նա փափկացնում է կարծրացած սրտերը։

Եթէ աղօթում ես Յիսուսին, Նա քաղցրացնում է դառը փորձութիւնները։ Եթէ մտածում ես Յիսուսի մասին, Նա լուսաւորում է սիրտդ։ Եթէ կարդում ես Յիսուսի մասին, Նա յագեցնում է միտքդ։

Սբ. Անտոն Պադովացի

Մեկնաբանություններ