Հաճեցնել Աստծուն

629

Գրքի վերջին գլխում ուղերձ է Աստծո սրտից: Մեզնից յուրաքանչյուրը՝ որպես քրիստոնյա, կանչված է լիարժեք ծառայության համար:

Աստվածաշնչում չկա այնպիսի հասկացողություն, ինչպիսին են քահանան և այցելուն: Եթե հավատացյալը նստած է հավաքույթում, ապա ամենևին էլ չի նշանակում, որ նա փոքր ծառայություն է անում, քան բեմից քարոզողը: Եթե դուք գնում եք աշխատանքի և այն անում եք այնպես, ինչպես կանեիք Տիրոջ համար, ապա երկնքում դուք անպայման վարձք կունենաք:

Հովիվները, մարգարեները չեն կարող միաժամանակ գտնվել մի քանի վայրերում և քարոզել: Աստված օգտագործում է ուսանողներին՝ ուսանողներին ավետարանելու համար, տնային տնտեսուհիներին՝ իր շուրջ գտնվողներին ավետարանելու համար և այլն: Աստված ամենուր ունի Իր վերստին ծնված երեխաները և կարող է նրանց օգտագործել ճիշտ այնպես, ինչպես հովիվներին ու մարգարեներին:

Միջազգային աստվածաշնչյան համալսարան

Մեկնաբանություններ