Խաչի նշանակությունը. Ջեսսի Դուպլանտիս

376

Շնորհակալություն Տիրոջը Խաչի համար:

Շատ կարևոր է, որ մենք չկորցնենք Խաչի նշանակությունը: Երբ մենք չենք հասկանում Խաչի իրական նշանակությունը, ապա մենք չենք հասկանա այն Աստծո բնույթն, Ում ծառայում ենք՝ Աստված, Ով ներում է, սիրում է և ամենից ավելի  է լի Արդարությամբ ու Ճշմարտությամբ:

Ջեսսի Դուպլանտիս

Մեկնաբանություններ