Խորհել Աստծո Խոսքի շուրջ. Կրեֆլո Դոլլար

371

Հեսու 1:8-ը մեզ հորդորում է օր ու գիշեր խորհել Աստծո Խոսքի շուրջ:

Երբ դու խորհես Աստծո Խոսքի շուրջ, դու կսկսես Գրքերի ետևից լսել Աստծո Ձայնը, որը քո իրավիճականերին համապատախան քեզ յուրաատուկ ուղղություններ կտա, որոնց կարիքը դու ունես:

Կրեֆլո Դոլլար

Մեկնաբանություններ