Խոսք Աստծուց

713

Տերը մեզ դիմում է Իր Խոսքի միջոցով։

Հոգու սուրը ամրացված է ճշմարտության գոտուն։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է հոգու սուրը. մենք պետք է խորամուխ լինենք Խոսքի մեջ, քանի դեռ նրանով չենք լցրել մեր սիրտը։ Այդ ժամանակ Հոգու սուրը կհայտնվի մեր տրամադրության տակ։

Հենց որ Աստծո Խոսքը հայտնվում է մեր սրտում և մտքում, այն սկսում է լուսավորել մեր միտքը և ցույց տալ ուղղությունը։ Այդ Խոսքը կբարձրանա, ինչպես սուրը, որպեսզի մաքրի մեր ճանապարհը։ Եվ կարևոր չէ, թե ինչ խավար է մեզ պատում, Աստծո Խոսքը կցրի այդ խավարը, որպեսզի մենք հստակ տեսնենք ճանապարհը, որով գնում ենք։

Միջազգային աստվածաշնչյան քոլեջ

Մեկնաբանություններ